Welkom

Welkom op de website van Stichting Dorpsraad Denekamp. Dorpsraad Denekamp is een onafhankelijk orgaan dat de communicatie tussen de burger en de gemeente Dinkelland bewerkstelligt. Stichting Dorpsraad Denekamp is een van de tien kernraden in de gemeente en behartigt de belangen van de burgers in de kern Denekamp en de gebieden eromheen. Op deze website vindt u informatie over de Dorpsraad, het laatste nieuws in de gemeente, de notulen van de vergaderingen en de contactgegevens van de dorpsraad.

De Dorpsraad wil het aanspreekpunt zijn voor alle inwoners, stichtingen, verenigingen en organisaties die Denekamp rijk is. Ideeën, vragen en problemen worden op een goede wijze doorvertaald naar bijvoorbeeld de gemeente. De Dorpsraad kan, juist door haar achterban, een stevige vuist maken richting het gemeentebestuur of andere partijen.  Ook andersom is de Dorpsraad een nuttig orgaan. Bij gevoelige zaken, kan de Dorpsraad haar mening geven, maar ook kan de gemeente om raad vragen bij de Dorpsraad.

De Dorpsraad heeft een aantal doelen:

  • Het woon- en leefmilieu van Denekamp te bevorderen, in overleg met de inwoners.
  • Overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen bevorderen.
  • Wensen en behoeften van de inwoners signaleren en daaraan, in samenwerking met overheid, diverse groeperingen en particulieren richting geven.
  • Belangen van de gemeenschap bij de gemeente behartigen door gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De Dorpsraad is dus geen politiek orgaan, maar een schakel tussen de bewoners en de gemeente en een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente