Projecten

Op deze pagina krijgt u informatie over de diverse projecten waarbij de dorpsraad momenteel betrokken is.

Herinrichting centrum
AED-project
Verkeersveiligheid
Woningbouw
Verkeer
Veiligheid
Cultuur en recreatie
Bloembakken-project
-Dinkelland Schoon?

Afgeronde projecten

Wilt u uw mening uiten of meepraten over deze of andere onderwerpen? Kom dan eens naar een vergadering (zie agenda) of neem contact met ons door te schrijven/mailen naar:
Secretariaat Dorpsraad Denekamp
Postbus 128
7590 AC Denekamp
info@dorpsraad-denekamp.nl