Cultuur en recreatie

De dorpsraad zet zich in voor het behoud van ons culturele erfgoed. Onder cultureel erfgoed verstaan wij: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Helaas is er in Denekamp al te veel verloren gegaan, met name door de zogenaamde doorbraak in de jaren zestig van de vorige eeuw.

De dorpsraad heeft in het verleden al meerdere malen bij de gemeente aan de bel getrokken over het dreigende verlies van bijvoorbeeld Boerderij Aveskamp, maar ook andere oude panden worden met afbreken bedreigd. Uiteraard zal de dorpsraad ook in de toekomst voor het behoud van deze panden blijven strijden.

Terug naar projecten hoofdpagina