AED-project

Naar het AED archief
Waar hangen de AED’s

————————————————————————-

‘Een AED, daar red je levens mee’

De Dorpsraad Denekamp is een project opgestart om de hulpverlening bij een hartstilstand in Denekamp te versnellen.

Waarom?
Per jaar sterven er een groot aantal mensen aan een plotse hartstilstand. Sterfgevallen waarvan een fiks aantal voorkomen had kunnen worden als in de nabijheid een AED aanwezig was geweest. Want wanneer bij een hartstilstand binnen 6 minuten een elektroshock het hartritme herstelt, kan het slachtoffer nog vele jaren in goede gezondheid leven. Aan deze nodeloze sterfgevallen wil Stichting Dorpsraad Denekamp zo snel mogelijk een einde maken.
Samen met het gemeentebestuur, bedrijven, uitgaansgelegenheden, besturen van publieke gebouwen, sportverenigingen, buurten en particulieren in Denekamp zal getracht worden het aantal AED locaties drastisch te verhogen.
Stichting Dorpsraad Denekamp vindt dat er in Denekamp een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren moet komen en mensen getraind moeten worden om een AED veilig en snel te kunnen bedienen.
Stichting Dorpsraad Denekamp wil het gebruik van de AED in Denekamp stimuleren, zodat er binnen afzienbare tijd ook in uw eigen woonbuurt een levensreddende AED beschikbaar komt. Dat willen wij doen door te pleiten voor AED-initiatieven op lokaal niveau. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig!

Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. U herkent een AED aan het beeldmerk hiernaast.

Hoe werkt een AED?
Een AED is makkelijk te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen u om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra u de AED opent of aanzet, begint een stem u te vertellen wat u moet doen. U plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren. Bekijk ook deze film.

Waar vind ik een AED?
AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken. Let dus altijd op het beeldmerk. AED’s zijn makkelijk mee te nemen. Het kan dus zijn dat iemand een AED bijvoorbeeld per auto of (motor)fiets meebrengt.

Reanimeren kunt u leren!
Veel mensen hebben een cursus reanimatie gevolgd. Dat is belangrijk want u kunt met die kennis levens redden. De richtlijnen voor reanimatie zijn in augustus 2006 weer aangepast. Er moet meer aan hartmassage worden gedaan en minder aan beademing. Op dit moment moet iemand die gereanimeerd wordt, 30 keer gemasseerd worden voordat er beademd mag worden. Ook het protocol voor de AED is iets gewijzigd. Het zou beter zijn voor de overlevingskansen.

Wie moet reanimeren leren?
Wie???? U! Morgen kunt u immers al getuige zijn van een hartstilstand. Zorg ervoor niet een hulpeloze toeschouwer te zijn maar verleen die noodzakelijke eerste hulp als een geoefende hulpverlener. Ooit komt ook u in aanraking met een slachtoffer wat direct acute hulp nodig heeft. Wacht niet af totdat u dit overkomen is, waarna u besluit een cursus reanimatie te doen.

Wij hebben u nodig!
Veel mensen worden in ons land jaarlijks gereanimeerd maar velen nog niet. Ieder jaar overlijden er nog duizenden mensen vóórdat zij het ziekenhuis bereiken omdat reanimatiehulp te laat komt of zelfs niet opgestart is. Ruim vier miljoen landgenoten leerden al reanimeren. Dat is veel maar nog lang niet genoeg. Hoe sneller en vaker een reanimatie immers wordt opgestart hoe meer mensenlevens er gered kunnen worden.
Wilt u een cursus reanimatie met AED volgen? Of wilt u ons helpen om uw woonwijk van een AED te voorzien? Neem dan contact op met:

  Stichting Dorpsraad Denekamp
  Postbus 128
  7590 AC Denekamp
  info@dorpsraad-denekamp.nl

Stichting Dorpsraad Denekamp heeft van de Rabobank Ootmarsum-Denekamp € 25.000,- ontvangen om dit project mogelijk te maken.

*** Bovenstaande tekst is met medewerking van Stichting Kies voor Leven tot stand gekomen. ***

Kijk ook op:
www.kiesvoorleven.nl
www.hartslagnu.nl

————————————————————————-

‘Een AED, daar red je levens mee’

Laatste stand van zaken:
laatste wijziging: 20-04-2010
-Binnenkort zal Stichting Dorpsraad Denekamp het AED-project voor het dorp Denekamp afronden.
-Binnenkort zal in de wijk Janskamp 1 een AED-project opgestart worden.

Afgeronde AED-projecten
-In de Berhum, Mekkelhorst en het Achterveld is inmiddels een AED geplaatst. De Dorpsraad Denekamp heeft voor dit initiatief € 1.500,- beschikbaar gesteld.
-In de wijken Möll’nbuurt-Centrum-Borghert, Janskamp 2, ’t Pierik en de Kulbuurt is het project afgerond en zijn mensen opgeleid om een AED te bedienen. Alle wijken hebben een bijdrage ontvangen van de Dorpsraad Denekamp
-Op zaterdag 4 juli 2009 is in de wijk de Veldkamp een AED geplaatst. De Dorpsraad Denekamp heeft voor dit initiatief € 1.500,- beschikbaar gesteld.
-In de wijk het Kerkeres is inmiddels een AED geplaatst. De Dorpsraad Denekamp heeft voor dit initiatief € 1.500,- beschikbaar gesteld.
-In de wijk het Diepengoor is inmiddels een AED geplaatst. De Dorpsraad Denekamp heeft voor dit initiatief € 1.500,- beschikbaar gesteld.
-Op woensdag 15 juli 2009 is bij de Smaragd (bij supermarkt Plus en Welkoop) een AED geplaatst.
-De AED’s bij de Smaragd, Tennisvereniging Denekamp, fysiotherapie Tijhuis en Fysiotherapie Platvoet zijn inmiddels buiten opgehangen. De hiervoor benodigde kasten zijn beschikbaar gesteld door de Dorpsraad Denekamp.
-De gemeente Dinkelland heeft de AED, welke in de centrale hal van het gemeentehuis hing, inmiddels buiten naast de ingang van het gemeentehuis geplaatst. Tevens is deze AED aangemeld op www.hartslagnu.nl.

Terug naar projecten hoofdpagina