Bloembakken-project

De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden besloten om in het kader van de bezuinigingen de bloembakken zoals deze op plekken in de openbare ruimte waren geplaatst niet langer te voorzien van pootgrond en uit de openbare ruimte te verwijderen.

Stichting Dorpsraad Denekamp is vorig jaar een project gestart om de bloembakken in het straatbeeld terug te laten keren. Inmiddels hebben onze vrijwilligers voldoende sponsoren gevonden en is de financiering voor dit project rond t/m 2016. Daarnaast hebben meerdere ondernemers en inwoners van Denekamp zich bereid verklaard om de bloembakken zonodig van water te voorzien. Met de gemeente Dinkelland is overeenstemming bereikt over de locaties om de 30 bloembakken, welke door de gemeente beschikbaar gesteld worden, te mogen plaatsen. Kortom de dorpsraad heeft de voorbereidingen onlangs kunnen afronden en kan er tot plaatsing overgegaan worden.

Uiteraard moeten de bloembakken na het plaatsen ook onderhouden worden, hiervoor heeft de dorpsraad contact gezocht met Aveleijn. Na intern beraad heeft Aveleijn besloten om de verzorging van de 30 bloembakken in het kader van dagbesteding van haar cliënten op zich te nemen. Als dorpsraad zijn wij trots op de mensen die voor ons de bloembakken wekelijks willen gaan verzorgen.

Op donderdag 12 juni 2014 zal Kwekerij Aarninkhof de bloembakken plaatsen in het centrum van Denekamp.

Terug naar projecten hoofdpagina