ANBI gegevens

Stichting Dorpsraad Denekamp is per 1 januari 2008 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Dorpsraad Denekamp
Postbus 128
7590 AC Denekamp
email secretariaat: info@dorpsraad-denekamp.nl
website: www.dorpsraad-denekamp.nl
fiscaalnummer: 814244920
K.v.K.nummer: 08131400

Bestuurssamenstelling: zie pagina bestuur.
Beleidsplan: zie homepagina.
Doelstelling: zie homepagina.
Uitgeoefende activiteiten: zie pagina projecten.
Financiële verantwoording: Stichting Dorpsraad Denekamp is een stichting zonder winstoogmerk, het financiële jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester.
Beloningsbeleid: Stichting Dorpsraad Denekamp kent geen beloningen.