Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers in het wegverkeer (doden en gewonden) is altijd te veel.

Drie factoren bepalen de verkeersveiligheid:
-De weggebruiker, dat wil zeggen de voetganger, de bestuurder en eventueel de inzittenden van een voertuig.
-Voertuig.
-De weg.

Het bevorderen van de verkeersveiligheid kan op een aantal manieren:
-Actieve veiligheid, dat wil zeggen alle maatregelen op een rond een voertuig om de kans op een ongeval te beperken.
-Passieve veiligheid, alle maatregelen om de gevolgen van een ongeval te beperken.
-Handhaving van verkeersregels.
-Publieksvoorlichting en educatie.

Voor de dorpsraad is de verkeersveiligheid in Denekamp een speerpunt. De dorpraad geeft dan ook geregeld, gevraagd en ongevraagd, (subjectieve) verkeersonveilige situatie’s door aan de gemeente Dinkelland.
Zo is bijvoorbeeld de oversteek van de Ootmarsumsestraat ter hoogte van de Kappelhofsweg op aandringen van de dorpsraad aangepast. Ook zijn de plannen herinrichting rotonde Nordhornsestraat-Brandlichterweg-Churchillstraat op verzoek van de dorpsraad aangepast. Inmiddels is de rotonde heringericht en is het fietspad gescheiden van de rijbaan.

Terug naar projecten hoofdpagina