Waar hangen de AED’s?

Stichting Dorpsraad Denekamp heeft er voor gekozen om niet openbaar te maken waar de AED’s in en rondom Denekamp zijn geplaatst. Dit om eventuele diefstallen van AED’s en vandalisme te voorkomen.In geval van nood…
In geval van nood, dus nadat 112 is gebeld, wordt vanuit de meldkamer de lekenhulpverlening opgestart met gebruikmaking van AED-Alert. AED-Alert bestaat uit een database met mensen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het project en die kunnen reanimeren en/of defibrilleren.

Er worden vervolgens twee verschillende sms-berichten verstuurd aan twee verschillende groepen burgers, te weten:
-Burgers die binnen ca. 500 meter van het slachtoffer staan geregistreerd, maar niet binnen ca. 300 meter van een AED wonen ontvangen het volgende bericht: “Ga naar adres 1, woonplaats 1 en start reanimatie”
-Burgers die binnen een straal van ca. 300 meter van een AED staan geregistreerd, en waarvan de AED dus binnen ca. 500 meter van het slachtoffer staat, ontvangen het volgende bericht: “Ga naar adres 2, woonplaats 2 en haal de AED. Ga dan naar adres 1, woonplaats 1”.

U kunt een locatie waar zich een AED bevindt herkennen aan het beeldmerk zoals hiernaast getoond.