Maandelijks archief: oktober 2014

Uitbreiding parkeerplaats Vledderstraat & afronding herinrichting Nordhornsestraat

Om invulling te geven aan het centrumplan van Denekamp is voor de  uitbreiding van de parkeerplaats aan de Vledderstraat vorig jaar het aanliggende ‘weilandje van Steunenbrink’ aangekocht door de gemeente Dinkelland.  Aansluitend op de bestaande parkeerplaatsen en passend binnen de beschikbare ruimte is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van 36 parkeerplaatsen incl.  2 stuks invalideparkeerplaatsen.

De 36 parkeerplaatsen worden niet in 1 keer uitgevoerd.  In het parkeerfonds zijn middelen beschikbaar voor de aanleg van 16 stuks.

Het is de bedoeling om de aanleg van de 16 parkeerplaatsen in combinatie uit te voeren met de afronding van de herinrichting Nordhornsestraat – Eurowerft (herinrichting voorterrein bij huisnummer 16 en 18 en de aanplant van het groen langs de Nordhornsestraat). Gerwers voert de werkzaamheden uit en zal waarschijnlijk volgende week starten met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren ca. 4 weken.

-Tekening 1e uitbreiding parkeerplaats Vledderstraat met 16 parkeerplaatsen.
parkeerplaats 1e uitbreiding

 

 

 

 

 

-Tekening totale uitbreiding parkeerplaats Vledderstraat.
 parkeerplaats totale uitbreiding