AED Bergum, Mekkelhorst en het Achterveld

In de afgelopen tijd is, op initiatief van Bennie en Miets Nijland uit Berghum, de werkgroep AED Berghum, Mekkelhorst en Achterveld druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat ook in dit buitengebied van Denekamp, Losser een AED zou worden geplaatst.

Allereerst werd er een oriënterende bijeenkomst gehouden waar bleek dat er voldoende draagvlak was voor dit initiatief. Veel bewoners wilden de aanschaf van een defibrillator financieel ondersteunen. Naast deze financiële bijdrage hebben maar liefst 54 buurtbewoners in de afgelopen weken de cursus AED hulpverlener gevolgd. 18 Buurtgenoten waren al in het bezit van dit certificaat, zodat er nu 72 bewoners zijn die hulp kunnen verlenen bij een reanimatie. Om te zorgen voor optimale bereikbaarheid is er met nadruk op gewezen dat iedereen zich kan aanmelden op de website: www.hartslagnu.nl, een initiatief van Ambulance Oost. Als er via 112 een hartfalen wordt gemeld, krijgen diegenen die zich aangemeld hebben en in de buurt wonen van de melding en van de dichtstbijzijnde AED, een sms met de benodigde gegevens waardoor er zo effectief mogelijk kan worden opgetreden.
De aanschaf van de defibrillator, geplaatst bij kwekerij Aarninkhof, is tot stand gekomen door een bijdrage van de dorpsraad Denekamp. Ook verschillende sponsoren hebben de aanschaf mogelijk gemaakt.
Afgelopen zaterdag, 10 april, is de AED tijdens een bijeenkomst bij kwekerij Aarninkhof in werking gesteld. Ook werd aan de deelnemers van de cursus het diploma uitgereikt. Er waren veel buurtgenoten bij deze bijeenkomst aanwezig waardoor het geheel een feestelijk tintje kreeg.

Artikel uit Dinkelland Visie van 14-04-2010.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina