AED-project in Denekamp

Actie Dorpsraad Denekamp: AED’s plaatsen, opleiden vrijwilligers en koppeling aan centraal alarmeringssysteem

Nog niet zo lang geleden werd in de D.V. een artikel geplaatst over de plaatsing van een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de wijk Het Diepengoor in Denekamp met daarbij dan ook nog de overhandiging van een sleutel aan een grote groep vrijwilligers in die wijk, die zo’n AED kunnen bedienen. Die plaatsing van apparaat en gecertificeerde/opgeleide vrijwilligers is een prachtig voorbeeld van wat steeds meer een landelijke trend begint te worden. Een en ander is dan ingekapseld in het alarmsysteem, zoals dat functioneert via het bekende telefoonnummer 112. Al eerder werd in de D.V. daaraan aandacht besteed in een gesprek met de heren Jan Bolhaar en Sep Oorthuis van de Dorpsraad Denekamp. Die Dorpsraad kende aan het project van Het Diepengoor een vergoeding toe van € 1500,-. Zij deed dat uit de ‘pot’ van in totaal € 25000,- haar door de Rabobank beschikbaar gesteld bij de viering van het eeuwfeest van die bank. Dat bedrag wil de Dorpsraad Denekamp in zijn geheel besteden aan de invoering van AED’s in het dorp plus de opleiding van voldoende vrijwilligers die het apparaat kunnen bedienen en de aansluiting op het alarmsysteem van de Ambulance Oost met haar meldkamer. Ambulance Oost is in het kader van het doel om in heel Twente te komen tot de plaatsing van voldoende AED’s plus de opleiding van vrijwilligers een grootschalig project gestart. De naam van dat project, dat met financiële hulp van de Provincie Overijssel en Zorgverzekeraar Menzis mogelijk is geworden, is: ‘Lekenhulpverlening Platteland Twente’.

Het Diepengoor een schitterend voorbeeld: Zo moet het worden…

Sep Oorthuis is samen met Jan Bolhaar en zijn Dorpsraadsleden al geruime tijd bezig aan dit project in Denekamp handen en voeten te geven. Nadat de Ambulance Oost de gemeente Dinkelland had aangeschreven over haar project, nam de gemeente op haar beurt weer contact op met de Dorpsraden. Begin dit jaar vertaalde de Dorpsraad Denekamp dat verzoek in een door haar georganiseerde informati-avond. Echter, aldus Sep Oorthuis: “De opkomst viel tegen, maar omdat wij van mening zijn dat dit AED-project zo ontzettend belangrijk is, zijn wij niet bij de pakken neer gaan zitten. Wij zijn begonnen met het persoonlijk benaderen van mensen in de verschillende Denekampse buurten. Inmiddels hebben wij al twee informatie-bijeenkomsten met die mensen georganiseerd en op 10 december a.s volgt de derde. Het eigen initiatief van de Diepengoor-buurt vonden wij geweldig en wij zegden een financiële bijdrage toe uit de Rabo-pot, zoals hiervoor al aangegeven. Het Diepengoor is voor ons nu een schitterend voorbeeld. Ook zijn er elders in het dorp al AED’s geplaatst, zelfs door een particuliere ondernemer. Met het geld van de Rabobank kunnen wij de aanschaf van zo’n acht tot tien AED’s die dag en nacht bereikbaar en dus inzetbaar zijn, realiseren.”

Grote belang van AED’s, opgeleide vrijwilligers en centraal alarmeringssysteem.

Sep Oorthuis vervolgt: “Wij willen die AED’s verspreiden over alle buurten en wijken met bij ieder apparaat een aantal parate vrijwilligers die door het alarmeringssysteem van Ambulance Oost onmiddellijk in actie kunnen komen in de eigen wijk of buurt. Het is mooi dat hier en daar al AED’s aanwezig zijn, maar die moeten razendsnel kunnen worden ingezet, nog voor de tegelijkertijd gealarmeerde ambulance is gearriveerd. Iedere seconde telt immers bij een infarct, of een hartstilstand. Hoe zorg je er nu voor dat de in wijken en buurten aanwezige AED’s direct ingezet worden? Dat kan alleen als de opgeleide vrijwilligers, die dat apparaat kunnen bedienen, weten waar het zich bevindt en die het daar onmiddellijk kunnen halen. Bovendien moeten die vrijwilligers ook direct gealarmeerd kunnen worden. Voor dat laatste is nu de Ambulance Oost de centrale post voor heel Twente.“

Reeds opgeleid voor AED –bediening: Meld je dan!

Om die reden heeft zij het project ’Lekenhulpverlening Platteland Twente’ van start laten gaan: Gecertificeerde vrijwilligers worden via de meldkamer van de Ambulance Oost gealarmeerd, zij halen de AED in hun buurt en zijn zeer snel ter plekke, meestal nog voor door genoemde meldkamer tegelijkertijd gealarmeerde ambulance daar is. Dat verschil in tijd kan levensreddend zijn. ”Daar gaat het ons om!” Sep Oorthuis is bevlogen als hij praat over de uitvoering van genoemd systeem. Hij blijft uitleggen, waarom het zo nuttig is en hij blijft benadrukken dat het realiseerbaar is. Grote probleem: Hoe krijgen we de mensen zo ver dat ze gaan meedoen. De cursus duurt slechts 3 tot 4 uur en in Denekamp wordt ze gegeven door het Rode Kruis, EHBO en Ambulance Oost. Sep Oorthuis zou graag zien dat mensen die reeds zijn opgeleid in de bediening van een AED, in het reanimeren, bijvoorbeeld via het bedrijf of de sportvereniging, of die al zo’n apparaat ‘in huis hebben’, zich melden. Daarnaast hoopt hij dat door alle publiciteit er over ook steeds meer mensen de noodzaak van vrijwillige inzet via een perfect centraal alarmeringsysteem zullen gaan inzien en zich eveneens melden voor deelname aan het project. Meer info? Zie www.hartslagnu.nl en www.dorpsraad-denekamp.nl

Artikel uit Dinkelland Visie van 03-12-2008.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina