AED van TVD al jaren beschikbaar voor buurt, school en sportverenigingen op ‘t Goor

In een recente editie van de Dinkelland Visie werd melding gemaakt van het feit, dat de wijk ’t Pierik nu gediplomeerde buurtbewoners heeft voor het gebruik van het in de wijk eveneens aanwezige AED-apparaat. Dit AED-apparaat is opgehangen aan de buitenmuur van het clubgebouw van TVD op ’t Goor. Gebleken is echter dat het AED-apparaat niet, zoals gebruikelijk, is betaald door de dorpsraad uit de beschikbaar gestelde middelen via o.m. het jubileumfonds van de Rabobank en bijdragen door de wijkbewoners, maar door de tennisvereniging TVD.

Artikel uit Dinkelland Visie van 20-01-2010.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina