Afronding AED-project

Vorige week belegde de Dorpsraad Denekamp een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de wijken waar nu AED-apparaten zijn geplaatst en groepen wijkbewoners de cursus hebben gevolgd die noodzakelijk is voor het gebruik kunnen maken van die AED’s. De gediplomeerde hulpverleners van de verschillende wijken.
In dit blad werd daarover regelmatig bericht gedaan. Het was de Dorpsraad Denekamp die twee jaar geleden het project startte met doel in zoveel mogelijk wijken van Denekamp de aanwezigheid van een AED-apparaat met daarbij steeds een groep opgeleide wijkbewoners te

Tijdens de bijeenkomst dinsdag jl. in Concordia werd door Sep Oorthuis en Jan Bolhaar vertegenwoordigers van de werkgroep AED van de Dorpsraad Denekamp het project samen met vertegenwoordigers van de wijken Kerkeres, Berghum, Kulbuurt, Veldkamp, Pierik, Centrum/ Molenbuurt/ Borghert en de omgeving Smaragd geëvalueerd.
Jan Bolhaar vertelde dat 8 wijken n u klaar zijn met de implementatie van de AED in hun wijken en dat in twee andere wijken de implementatie gestart is of zal worden gestart. Gezien de hoeveelheid AED’s in de kern Denekamp (15) en de hoeveelheid aangemelde hulpverleners op de website www.lekenhulpverlening.nl (388) kan gezegd worden dat het project ‘AED’s voor het dorp Denekamp’ succesvol is afgerond.

‘Moeizaam begin’
Jan Bolhaar: ‘Na een moeizaam begin twee jaar geleden staat er nu toch een goed resultaat met vrijwilligers die levensreddend kunnen optreden bij een hartfalen. Door de gemeente Dinkelland is voor de aanwezige AED’s in de kernen via de kernraden een subsidie toegekend. Deze subsidie bestaat uit € 750,00 per kern en daarboven op € 0,21 per inwoner. Denekamp heeft ongeveer 9000 inwoners waardoor het totaalbedrag aan jaarlijkse subsidie ongeveer € 2640,00 bedraagt. Door de Rabobank Denekamp/Ootmarsum is in het kader van haar 100 jarig bestaan een bedrag van € 25.000,- aan de dorpsraad toegekend. De dorpsraad heeft dit geld bestemd voor het project AED’s. Van dit bedrag is na aftrek van gemaakte kosten en nog te verwachten kosten € 8.300 over. De dorpsraad heeft gemeend dit restant bedrag en het bedrag van de subsidie gelijkelijk over de 10 wijken te verdelen die een AED aangeschaft of geadopteerd hebben. Dit houdt in dat alle 10 wijken € 1000, overgemaakt krijgen voor beheer onderhoud en aanschaf pats.’

Vervolgafspraken
Aangezien de subsidie van de gemeente een jaarlijkse door de dorpsraad aan te vragen subsidie is, is met de aanwezigen uit de wijken het navolgende afgesproken.
1. Elk jaar omstreeks april worden de wijken uitgenodigd voor een evaluatievergadering AED gebruik in Denekamp.
2. In deze vergadering wordt besproken hoe de gemeentelijke subsidie wordt verdeeld.
3. Bij deze vergadering wordt in de uitnodiging aangegeven dat bespreekpunten richting gemeente worden meegenomen, zodat de dorpsraad dit kan meenemen in het reguliere overleg met de gemeente.

Artikel uit Dinkelland Visie van 07-04-2010.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina