Buurtbewoners wijk Borghert-Centrum kunnen AED-cursus volgen

Mede dankzij Dorpsraad, Fysiotherapie Platvoet Cs en de Rabobank

In de wijk Borghert-Centrum is het afgelopen half jaar een AED-project opgezet. Op initiatief van de dorpsraad is er een werkgroep opgericht die hieraan invulling geeft. Na een redelijk geslaagde info-avond heeft er een zeer succesvolle geldinzamelingsactie plaatsgevonden. Het bedrag wordt besteed aan het volgen van cursussen door buurtbewoners.

Ook de animo voor het volgen van de cursus was zeer groot, meer dan 70 personen hebben zich aangemeld. Het is de bedoeling dat de cursist zich na het behalen van het certificaat inschrijft op www.hartslagnu.nl waardoor hij/zij deelneemt aan het alarmeringssysteem van Ambulance Oost, in geval van hartstilstand.
Het is mede te danken aan fysiotherapiepraktijk Platvoet Cs dat er zoveel personen een cursus kunnen volgen. Deze stelt namelijk zijn AED beschikbaar aan de gemeenschap. Het apparaat hangt buiten in een speciale kast, die door de dorpsraad is gedoneerd. Het geld van de dorpsraad is weer afkomstig van een schenking van de Rabobank. Deze gift werd, ter opluistering van het 100-jarig bestaan van de bank, aan alle dorpskernen van de gemeente Dinkelland gedaan. Door deze bijdrage kan bijna al het geld worden besteed aan de cursussen.
Via deze weg wil de werkgroep alle buurtbewoners, fysiotherapie Platvoet Cs, de dorpsraad en de Rabobank bedanken voor het mogelijk maken van dit project.

Artikel uit Dinkelland Visie van 06-01-2010.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina