Gemeente heeft AED verplaatst

De raadsleden Loes Stokkelaar en Jurgen Mollink verplaatsten samen met Wethouder Rob Engbers op 17 november de AED vanuit de hal van het gemeentehuis naar buiten.
Hiermee kan de defibrillator ook gebruikt worden buiten de openingstijden van het gemeentehuis en wordt de dekkingsgraad van AED’s in Dinkelland nog verder vergroot. Dinkelland volgt hiermee het voorbeeld van steeds meer organisaties in Dinkelland die hun AED-apparaat al buiten hadden hangen. De AED hangt nu bij de hoofdingang van het gemeentehuis onder de luifel aan het Nicolaasplein 5 en het AED-apparaat is na de verplaatsing aangemeld op www.hartslagnu.nl. Om de AED snel te kunnen hanteren, wordt de kast waarin de AED is geplaatst niet afgesloten.

De gemeente heeft op aandringen van de raad in haar begroting voor 2010 structureel een vast bedrag opgenomen voor de 10 door de gemeente aangewezen kernraden. De bijdrage van de gemeente heeft als doel het stimuleren van het gebruik van een AED-apparaat door meer lekenhulpverleners. Iedere kernraad bepaalt zelf voor haar kern of AED-apparaten worden gekocht, onderhoudscontracten worden gefinancierd of bijvoorbeeld met korting AED-instructiecursussen worden aangeboden.

Iedere organisatie die de AED nog binnen heeft hangen, wordt zeer dringend verzocht deze eveneens buiten op te hangen en aan te melden. Ook voor de AED’s die al wel buiten hangen, maar nog niet zijn aangemeld doet de gemeente een dringende oproep om deze en de geografische vindplek vooral aan te melden op www.hartslagnu.nl. Na de aanmelding kan de meldkamer van 112 nog meer lekenhulpverleners per SMS naar dit apparaat sturen. De noodzaak binnen zes minuten reanimatiehulp te bieden met behulp van een AED betekent in de praktijk dat een apparaat in een straal van drie minuten op te halen moet zijn.

Ook iedereen die een AED-apparaat kan en mag bedienen wordt opgeroepen zich aan te melden bij de bovengenoemde websites met zijn of haar mobiele telefoonnummer. Hieraan is geen wettelijk reactieplicht verbonden.
Bron: Gemeente Dinkelland, 18-11-2009.

————————————————————————-

Gemeente plaatst AED buiten

Op woensdag 8 juli 2009 heeft de gemeente Dinkelland de Dorpsraad Denekamp laten weten dat tijdens de collegevergadering van 30 juni 2009 het besluit is genomen dat de gemeente Dinkelland, als werkgever, een voorbeeld wil stellen en haar AED-apparaat beschikbaar stelt aan de gemeenschap door deze bij de hoofdingang van het gemeentehuis buiten op te hangen. Tevens zal de gemeente haar AED-apparaat aanmelden bij www.hartslagnu.nl. Het is nog onduidelijk wanneer de AED buiten geplaatst zal worden.

De Dorpsraad Denekamp heeft, sinds het Centraal Kernraden Overleg (CKO) van 1 april 2008, de gemeente meermaals verzocht haar AED beschikbaar te stellen aan de gemeenschap.

Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina