Ook wijk ‘t Pierik beschikt nu over een eigen ‘AED-team’

In navolging van zo langzamerhand steeds meer buurten heeft sinds vorige week ook in de wijk ’t Pierik nu een ‘AED-team’: een AED-apparaat plus een flinke groep buurtbewoners die dit apparaat kunnen en mogen bedienen. Dat laatste heeft als voorwaarde het volgen van een AED-cursus die door een deskundige wordt gegeven, waarna de geslaagden een diploma krijgen uitgereikt en samen dan het AED-hulpteam van de betreffende buurt vormen.

Voor hen is er jaarlijks wel een herhalingsavond. Daarnaast moet ‘ergens’ in de buurt een AED-apparaat zichtbaar aanwezig zijn. Een centrale plaats dus voor dit apparaat, dat vooral dankzij een jubileumpot van de Rabobank, maar ook een bijdrage door de buurtbewoners aangeschaft kan worden. Een gang van zaken, zoals reeds aangegeven, in steeds meer buurten. Een ontwikkeling die door de Dorpsraad Denekamp enorm wordt gestimuleerd, gecoördineerd en gesteund. Zij beheert ondermeer de jubileumpot van genoemde bank die speciaal met dat doel beschikbaar is gesteld. In de wijk ’t Pierik is door de bewoners Margit Wigger, Inge Westerhof en Wim Rondhuis in april jl. het initiatief genomen tot de oprichting van een eigen AED-wijkteam. Alle bewoners werden daartoe aangeschreven, in totaal 147 adressen. Een beetje tot teleurstelling van de initiatiefnemers, aldus Wim Rondhuis, heeft ‘maar’ tweederde ingehaakt en zich bereid verklaard tot een financiële ondersteuning. Voorts hebben zich uit dat midden 40 mensen zich gemeld voor het volgen van de noodzakelijke cursus, verzorgd door René Veldscholten. De laatste heeft een eigen opleidings- en adviesbureau onder de naam ResQ-BHV.

AED-apparaat ’t Pierik bij clubgebouw TVD
Zo’n cursus omvat één enkele avondbijeekomst, maar voor René Veldscholten zijn dat er vier geworden, omdat hij met tien deelnemers per cursusbijeekomst werkt. ’t Pierik heeft niet, net als bijna alle andere buurten, ‘ergens’ in de eigen wijk een AED-apparaat aangebracht, maar maakt gebruik van het apparaat, dat bij de ingang van het clubgebouw van de tennisvereniging TVD op het tennispark Het Goor hangt.
Wim Rondhuis: “Dit is zo’n centraal en bij iedereen bekend punt en ook gemakkelijk bereikbaar punt dat wij het niet nodig achtten nog zo’n toch vrij duur apparaat te plaatsen.” Vorige week dinsdag vond in het clubgebouw van TVD de diploma-uitreiking plaats door cursusleider René Veldscholten.
Het AED-apparaat werd meer symbolisch in gebruik genomen, want het hangt al veel langer heel zichtbaar bij de ingang van het gebouw. Het zou, gelet op het steeds groter wordende aantal geplaatste AED-apparaten in Denekamp e.o., misschien aanbevelingswaardig zijn een overzichtskaart te realiseren met een duidelijke markering daarop van alle plaatsen waar zo’n apparaat hangt. Die kaart zou dan huis-aan-huis moeten worden verspreid.

Artikel uit Dinkelland Visie van 06-01-2010.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina