Subsidie voor AED-projecten

De gemeenteraad heeft de begroting goedgekeurd. In de begroting is een nieuw beleid opgenomen; te weten AED (-gebruik, -stimulering). De 10 kernraden te samen zijn gewaardeerd met een structurele bijdrage door de gemeente Dinkelland. De bijdrage bestaat uit een vast bedrag van jaarlijks € 750,00 en € 0,21 per inwoner op basis van aantallen uit het burgerjaarverslag. In ieder geval de aankomende 4 jaar kan bij de gemeente een subsidie-aanvraag ingediend worden voor AED (-gebruik, -stimulering). De subsidie kan alleen volgens de nu geldende subsidieverordening namens een stichting of vereniging aangevraagd worden. Een natuurlijk persoon kan bij de gemeente Dinkelland geen subsidie toegewezen krijgen als het gaat om het beleid ter stimulering van het gebruik van de AED. De subsidie-aanvrager moet zich ieder jaar verantwoorden via een financieel verslag over wat met de toegewezen subsidie is gedaan. Iedere kernraad is vrij te bepalen of zij een AED aanschaft, onderhoud regelt voor haar AED’s of gereduceerde cursussen aanbiedt.
Voor Stichting Dorpsraad Denekamp komt deze jaarlijkse subsidie neer op een bedrag van ca. € 2.500,- tot € 2.600,-.

Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina