Volledige dekking AED’s

De AED-projectgroep Janskamp 1 en 2 heeft op zaterdag 15 februari jl. de AED officieel in gebruik genomen. Dit heuglijke feit speelde zich af bij Jolanda en Norbert Veldscholten aan de Havik 93 te Denekamp in aanwezigheid van Jan Bolhaar van de Dorpsraad Denekamp.

Elke wijk in Denekamp is hiermee voorzien van een AED waardoor een volledige AED-dekking is gerealiseerd.
De AED-projectgroep heeft hard gewerkt om gelden te werven voor cursussen en onderhoud. Rikhof Opleidingen te Denekamp heeft cursus-geïnteresseerde buurtbewoners vervolgens met goed gevolg opgeleid. Voor het onderhoud van de AED gaat Rikhof Opleidingen ook zorgdragen.
Toen Jolanda Veldscholten aan de AED-cursus deelnam, kwam ter sprake dat er een geschikte plek gezocht werd voor de AED. De familie Veldscholten bood onmiddelijk en belangeloos hun carport aan. Dit tot grote vreugde van de projectgroep, omdat het zich om een perfecte locatie handelt.
Het is voor de bewoners van de Janskamp 1 en 2 overigens nog steeds mogelijk om kosteloos een cursus AED te volgen bij Rikhof Opleidingen. Per gezin is dit voor een persoon gratis. Dit geldt ook voor de jaarlijkse herhalingscursussen.
Wat de werkgroep graag wil benadrukken is dat het erg belangrijk is dat iedereen die een AED kan bedienen zich opgeeft op de site www.hartslagnu.nl, zodat de dekking met AED-bedieners zo hoog mogelijk is.

De AED-projectgroep Janskamp 1 en 2 bestaat uit de volgende leden : Jan Groeneveld, Tonnie Heuvels, Ruud Leusenkamp, Christina Mijsbergh, Norbert Veldscholten, Alfons Tijhuis en Jet Scholten.

Artikel uit Dinkelland Visie van 05-03-2014.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina